Personvern

Senzieshop samler inn og bruker opplysninger om deg som bruker og kunde. Det kan være informasjon om hvem du er (for eksempel navn) og kontaktinformasjon (for eksempel adresse og telefonnummer).

Vi vil noen ganger kunne ta kontakt med deg om kunde- og brukertilfredshetsundersøkelser. Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi i Senzieshop samler inn og bruker personopplysninger.

Kundeservice

Når du bruker våre tjenester vil vi behandle opplysninger om deg som er nødvendige for å følge opp ditt kundeforhold. Det vil blant annet være kontaktinformasjon, betaling, timeavtaler og annen informasjon vi trenger for å administrere ditt kundeforhold.
Vi vil i tillegg sende deg nyhetsbrev eller informasjon om våre tjenester. Det er kun de som har samtykket til å motta nyhetsbrev som mottar dette fra oss.

Innsyn

Du kan når som helst be om å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. For retting og sletting av opplysninger i pasientjournal, er det noen begrensninger som følger av helsepersonelloven. Har du spørsmål om dette så kan du ta kontakt med medisinsk behandler hos oss.

Senzieshop sletter personopplysninger om deg når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du er kunde hos oss, lagrer vi opplysninger som er nødvendige for kundeforholdet.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhet og konfidensialitet rundt behandlingen av dine personopplysninger og din helse er grunnleggende for vår virksomhet. I tillegg til vår strenge personvernpraksis benytter vi en rekke sikkerhetsmekanismer for å sikre opplysninger om deg og din helsetilstand.

Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov. Alle våre ansatte har i tråd med reglene i helsepersonelloven, taushetsplikt om alt vedrørende din helse og kontakt du har med som pasient. All kommunikasjon du har med oss er underlagt denne taushetsplikten.

For å ivareta sikkerhet og taushetsplikt om dine helseopplysninger, er det viktig at også kommunikasjonen med deg er sikker. Du skal derfor ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-post eller sosiale medier. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Senzieshop benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Du kan endre eller trekke samtykke for bruk av informasjonskapsler på vår side om cookie policy.